1. Co to są dopalacze?

„Dopalacze” to potoczna nazywa substancji lub ich mieszanek o działaniu psychoaktywnym oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy, które nie są ujęte na liście środków kontrolowanych przepisami prawa. Większość dopalaczy zawiera substancje wyprodukowane chemiczne lub otrzymane naturalnie (substancje roślinne) silnie stymulujące, które obciążają układ krążenia powodując przyspieszenie rytmu serca i podwyższenie ciśnienia krwi. Stosowanie dopalaczy może powodować uszkodzenie serca i naczyń krwionośnych, stany pobudzenia psychoruchowego, zaburzenia świadomości, rozległe zatrucie organizmu, problemy z oddychaniem, śpiączkę a nawet śmierć.

Dopalacze sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, z zaznaczeniem: „nie do spożycia”.

 

2. Objawy zatrucia dopalaczami

Zaburzenia świadomości

Bóle głowy

Zaburzenia orientacji

Bełkotliwa mowa

Omdlenia

Kołatanie serca

Spadki ciśnienia tętniczego krwi

Wymioty

Wahania nastroju (na zmianę depresja i euforia)

 

3. Pomoc przy zatruciach dopalaczami

Sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego: przytomność i oddychanie.

Wezwać służby medyczne.

Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocząć sztuczne oddychanie.

Jeżeli to możliwe zebrać informację o przyjętej dawce, drodze wchłonięcia, rodzaju przyjętego dopalacza.

Zabezpieczyć opakowanie bądź resztki substancji, którą przyjął poszkodowany.

Nie podawać żadnych leków, które mogą wejść w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu

 

Informacje o dopalaczach (www.dopalaczeinfo.pl)

 

PAMIĘTAJ TO NIE JEST GRA, DRUGIEGO ŻYCIA NIE MA