Burmistrz Sulejowa informuje Mieszkańców, iż w związku z realizacją programu Ministerstwa Środowiska „Czyste Powietrze” Mieszkańcy  Gminy Sulejów również we własnym zakresie będą mogli  ubiegać się o dofinansowanie  nie tylko na wymianę przestarzałych źródeł ciepła – jak było dotychczas, ale również program ma na celu dofinansowanie  termomodernizacji budynku.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Inicjatywa skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego – wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

 

ORGANIZATOREM SPOTKANIA JEST MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka_v14(2)