W ramach dotacji przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól otrzymaliśmy  64 770,00 zł z budżetu województwa łódzkiego. W piątek, 26 czerwca burmistrz Wojciech Ostrowski i skarbnik Michał Kieszkowski podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę w tej sprawie. Dotacja zostanie przeznaczona na remont drogi gminnej G1-110350E – granica z gminą Rozprza-Witów-Witów-Kolonia.

Wyremontujemy 550 metrowy odcinek tej drogi. Koszt remontu oszacowano na ok. 163 tys. zł. Odtworzymy tam nawierzchnię jezdni, pokrywając ją nową warstwą asfaltu.