W dniu 14 października w godz. 10-17 mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawitała do Sulejowa.

Eksperci przeprowadzali indywidualne konsultacje z zakresu funduszy europejskich oraz spotkania informacyjno – szkoleniowe. Ich adresatami byli, między innymi, przedsiębiorcy, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, nauki i edukacji.

 

naglowek

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020)

Mobilne Centrum Informacji o RPO WŁ 2014-2020 to nowatorska forma prowadzenia warsztatów z zakresu Funduszy Europejskich realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Mobilność specjalnie wyposażonej jednostki zapewnia możliwość dotarcia w każde miejsce województwa łódzkiego i przeprowadzenie warsztatów o możliwości wsparcia m. in. z RPO WŁ. Województwo Łódzkie zapewnia specjalnie przygotowany i wyposażony pojazd, w którym będą realizowane warsztaty oraz szkolenia dostosowane do danej grupy odbiorców i miejsca, w którym odbędzie się spotkanie. Po warsztatach przestrzeń będzie udostępniona na indywidualne konsultacje oraz możliwość poznania przykładów zrealizowanych projektów, by pokazać jak Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

W związku z faktem, że pojazd ma głównie funkcje edukacyjne – planujemy w przeciągu pół roku przeprowadzić 250 warsztatów, z tego połowę skierowanych do przedsiębiorców. W roku szkolnym w Mobilnym Centrum będą dodatkowo realizowane warsztaty dla młodzieży szkolnej.

Przed jednostką zostanie zapewniona strefa relaksu, gdzie znajdą się gry dla dzieci, puzzle z wizualizacją projektów w formie sześcianów, gry logiczne i inne atrakcje, które w atmosferze zabawy pozwolą zapoznać się z dobrymi praktykami z zakresu wykorzystania funduszy w łódzkim oraz ciekawostki dotyczące FE.

Cały pojazd jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu równego traktowania i zapewnienia powszechnego dostępu do informacji związanych z FE. Nie tylko dojedziemy do danego miejsca, ale wyposażyliśmy pojazd w windę dla osób na wózkach inwalidzkich, zapewniliśmy możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego poprzez skype’a, główne atrakcje zostały opisane na tabliczkach w języku braille.

Wnętrze pojazdu zostało specjalnie zaprojektowane, by spełniać funkcje edukacyjne oraz promocyjne i dzieli się na strefy:

 • audiowizualna – tutaj znajduje się wielkoformatowy ekran, na którym będą wyświetlane prezentacje oraz filmy, w momencie przeprowadzania warsztatów zostanie przygotowana tu przestrzeń szkoleniowa dla 20 osób;
 • informacyjna o Funduszach Europejskich – tutaj na ścianie znajdzie się mapa Europy oraz ekran dotykowy, gdzie zostaną przekazane podstawowe informacje o Unii i Funduszach Europejskich;
 • dobrych praktyk – tutaj zostanie wyświetlonych 20 historii osób, które odczuły zmianę dzięki Funduszom Europejskim; są to beneficjenci, jak i osoby które dzięki zrealizowanym projektom mogły uzyskać nowe kwalifikacje lub otrzymać pracę;
 • interaktywna – tutaj na środku jednostki zostanie postawiony stół dotykowy z mapą województwa łódzkiego, gdzie będą przedstawione zrealizowane projekty;
 • aplikacja „Najlepszy program dla Ciebie” – stworzyliśmy specjalną interaktywną aplikację, w której po udzieleniu odpowiedzi uzyskamy sprofilowaną informację z zakresu możliwości uzyskania wsparcia z FE;
 • punktu informacyjnego – tablety, na których za pomocą łącza internetowego można mieć dostęp do stron związanych z FE;
 • ekranu dotykowego (wielkiego smartfona) – gdzie można uzyskać dostęp do portali społecznościowych związane z FE oraz za pomocą social media włączyć się w kampanię poprzez dodanie wpisów itp.;
 • indywidualnej konsultacji – tutaj osoby zainteresowane konkretną informacją mają możliwość przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą z zakresu FE.
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • dsc_0165
 • dsc_0166
 • dsc_0168