Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 185 mln zł.Wśród nich znalazł się 1 projekt z Województwa Łódzkiego, pn.: „Budowa drogi dla rowerów i pieszych w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Przygłów”.

Zadanie obejmuje 6 km odcinek DK12. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwukierunkowa droga dla rowerów i pieszych o szerokości od 3 m do 3,5 m i łącznej długości 740 m. Ponadto zaplanowano usunięcie kolizji teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego o długości ok. 6,2 km.

Realizacja: lata 2019 – 2020

źródło: www.gddkia.gov.pl