12 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie miało miejsce spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych administrujących wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola w zakresie zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Podczas spotkania udostępniono zebranym film dotyczący sytuacji, gdy na teren placówki oświatowej wkracza napastnik, a także z zasadami postępowania w takiej sytuacji, to znaczy powiadamiania służb ratunkowych, zachowania się nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi podczas kryzysowej sytuacji oraz o zasadach ewakuacji. Poruszono też sposób postepowania w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki.

Podsumowaniem spotkania była wspólna dyskusja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do niebezpiecznych sytuacji. Pojawiło  się też sporo wniosków, głównie dotyczących alarmowania służb i przebywających w placówce osób.