Zakończyliśmy konsultacje dotyczące zazielenienia sulejowskiego Placu Straży oraz przebudowy targowiska w Sulejowie. Dziękujemy naszym mieszkańcom za sugestie, zarówno te, którymi dzielili się Państwo za pośrednictwem naszej platformy konsultacyjnej, jak i za komentarze na naszym profilu facebookowym. Wszystkie są dla nas bardzo cenne i będziemy chcieli je uwzględnić podczas tworzenia projektów, m.in. te, dotyczące dostępu do wody na targowisku.

Rośliny na sulejowskim Placu Straży zaczną się systematycznie pojawiać po zakończeniu budowy kładki pieszo-rowerowej i uporządkowaniu terenu w ramach zadań własnych gminy. Z kolei, aby zrealizować modernizacje targowiska, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W tym miesiącu zamierzamy złożyć wniosek.

Obydwa raporty z konsultacji znajdą Państwo tutaj oraz tutaj.

Obecny teren targowiska.
Tak obecnie wygląda fragment targowiska, który m.in. chcielibyśmy przebudować.
Wizualizacja targowiska, przedstawiająca panią z zakupami.
A tak może wyglądać po modernizacji.