W dniu 21. X. 2015 roku w naszej szkole odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna z okazji XV Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Brali w niej udział uczniowie z klas „0” b, V c, VI b, VI a, którzy zostali przygotowani przez panie Dorotę Migałę, Renatę Firmowską, Beatę Robak. Stroną wokalną przedstawienia zajęła się pani Dominika Magiera. Pan Marcin Pączyński czuwał nad pracą sprzętu w czasie przedstawienia. Inscenizacja przedstawiała drogą Papieża do świętości w słowie mówionym, wierszach, piosenkach, a przede wszystkim w prezentacji multimedialnej. Wzbudziła ona żywe zainteresowanie uczniów, Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz księdza proboszcza Leszka Drucha. Najcieplej został przyjęty występ najmłodszych – klasy „0” b, która śpiewała piosenkę. Wszyscy wykonawcy zostali pochwaleni przez panią dyrektor Danutę Gielec, oraz księdza Leszka Drucha.

Dzień Papieski stał się również inspiracją do ogłoszenia konkursu na pracę plastyczną: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Wystawę prac przygotowanych przez uczniów naszej Szkoły można było podziwiać w szkolnym holu. Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i wyróżnienia. Konkurs przygotowała i nad jego przebiegiem czuwała p. Violetta Bińkowska.

 

 • dp_28_10_2015_1
 • dp_28_10_2015_2
 • dp_28_10_2015_3
 • dp_28_10_2015_4
 • dp_28_10_2015_5
 • dp_28_10_2015_6
 • dp_28_10_2015_7
 • dp_28_10_2015_8
 • dp_28_10_2015_9
 • dp_28_10_2015_10
 • dp_28_10_2015_11
 • dp_28_10_2015_12
 • dp_28_10_2015_13
 • dp_28_10_2015_14
 • dp_28_10_2015_15
 • dp_28_10_2015_16
 • dp_28_10_2015_17
 • dp_28_10_2015_18
 • dp_28_10_2015_19
 • dp_28_10_2015_20