„Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia.”

Stanisław Worcell

Celem uhonorowania wspólnych momentów historycznych oraz ścisłych więzi przyjaźni pomiędzy obydwoma narodami w 2007 roku Parlament Republiki Węgierskiej ustanowił 23 marca Świętem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Świętując ten dzień oddajemy hołd więzom łączącym nasze narody w przeszłości, teraźniejszości i również w przyszłości. Z tej okazji pragniemy przesłać władzom i mieszkańcom Heves – miasta partnerskiego Sulejowa – gorące życzenia z okazji Święta Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, życząc naszym miastom i narodom dalszego pogłębiania i rozwijania niezwykle przyjacielskich relacji.

  ………………………………………. Z wyrazami szacunku ……………………………….

Przewodniczący Rady Miejskiej                                         Burmistrz Sulejowa

w Sulejowie Adam Stobiecki                                             Wojciech Ostrowski

                                             wraz z radnymi