27 maja przypada Dzień Samorządowca. Z tej okazji pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej oraz pracownikom jednostek samorządowych, składamy najserdeczniejsze życzenia, przesyłając również szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Sulejów.

Dzięki zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Dziękując za owocną współpracę życzymy wszystkim Samorządowcom niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

                         Burmistrz Sulejowa                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

 Wojciech Ostrowski                                                                  Adam Stobiecki