Radni podczas sesji nadzwyczajnej pochylą się nad  zmianą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w naszej gminie.  Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Sulejów na pokrycie kosztów wynikających z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sulejów”. Należy zaznaczyć że postępowanie przetargowe zostało przygotowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów, który określa częstotliwość odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych. Przypominamy, że nasza Gmina ma najwyższą cykliczność odbiorów z pośród gmin miejsko-wiejskich naszego powiatu. Podyktowane jest to potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powinien być pokrywany w 100% z pozyskanych opłat od mieszkańców. Dziś Radni podejmą decyzje o zmianie stawki albo dotowaniu powyższego zadania z budżetu gminy. Początek sesji godzina 14.00