Wszyscy mamy jedną Ziemię…

…i dbamy o nią jak tylko potrafimy. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie dba o środowisko. Proces ten przebiega wieloetapowo.

Selektywna zbiórka śmieci jest zapoczątkowana już w salach lekcyjnych. W każdej klasie umieszczone są kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywną zbiórką śmieci objęte są wszystkie odziały szkolne od 0 do VIII. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami na godzinach wychowawczych prelekcję, jakie śmieci podlegają segregacji i do którego pojemnika należy je wrzucać, aby od najmłodszych lat utrwalać nawyk selektywnej zbiórki odpadów. Szkoła ma podpisaną umowę na selektywny odbiór odpadów. Jest także kontener oraz podpisana umowa na wywóz tekstyliów oraz zużytych baterii. W szkole prowadzona jest również wymiana oświetlenia z tradycyjnego na ledowe.

Na terenie szkoły posadzonych zostało 18 drzew. Szkoła  z projektu „Tradycyjny sad” posiada własny sad, 3 letni młodnik z 6 drzewkami owocowymi. Są to dawno już zapomniane odmiany jabłoni „kosztela” i „antonówka”. Zasadzone są 2 drzewka: lipa i brzoza, upamiętniające rocznicę 100-lecia istnienia Województwa Łódzkiego w 2018 roku.

Uczniowie i grono pedagogiczne biorą aktywny udział we wszelkiego rodzaju akcjach związanych z ekologią tj.: Sprzątanie Świata, Sprzątanie Rzeki Pilicy, Sprzątanie Wapienników, Konkursy ekologiczne, oraz  projekty: „Eureka! Świat „się kręci”- przyroda na nas czeka” i „Tradycyjny sad”. Wycieczki do Osady leśnej w Kole, I Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Dbam o środowisko”, wycieczki przedmiotowe do Oczyszczali ścieków, a także terenowe lekcje ekologii.

  • tn_P1090390
  • tn_P1090391
  • tn_P1090392
  • tn_P1090395
  • tn_P1090396