7 lipca w Urzędzie Miejskim w Sulejowie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Głównym powodem zwołania sesji w trybie pilnym było udzielenie pomocy sąsiadującej z Sulejowem Gminie Aleksandrów, która poważnie ucierpiała na skutek ostatniej nawałnicy jaka przetoczyła się nad tym regionem. Gmina Sulejów przekazała sąsiadom 10.000,00 zł.

Wydarzeniem bez precedensu było również wystąpienie Pani Grażyna Maciejczyk prezes firmy EKOM, która zajmuje się w naszej gminie odbiorem odpadów komunalnych na podstawie dwuletniej umowy podpisanej z UM. Pani prezes, wykorzystując obszerny materiał  filmowy, zarejestrowany przez konkurencyjną firmę i mający zdyskredytować firmę EKOM, przedstawiła dowody na niedopuszczalne działanie konkurencji mające na celu wyeliminowanie firmy Ekom z rynku . Materiał filmowy zarejestrowany przez konkurencyjną firmę został wysłany do wielu instytucji w tym do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i Łodzi. Materiały te otrzymał również UM w Sulejowie w formacie zawierającym tylko obraz bez dźwięku. Późniejsze ujawnienie ścieżki dźwiękowej dowiodło o celowym działaniu konkurencji, konotacjach dotyczących prowadzenia przez nią działań mających na celu nawiązywanie relacji z pracownikami MZK, UM, niektórymi radnymi w celu wywierania wpływu na organ wykonawczy, aby w procedurach administracyjnych wydawał niekorzystne dla Ekomu decyzje. Burmistrz o sprawie powiadomił już prokuraturę oraz inne instytucje badające podobną problematykę.

  • DSC_0147
  • DSC_0155
  • DSC_0154
  • DSC_0151