Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w naszym kraju. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie od kilku lat współpracuje z WOŚP i także w tym roku przystąpiła do akcji humanitarnej „Ratujemy i uczymy ratować”. W ramach projektu witowska placówka otrzymała aż 90 mini apteczek Małego Ratownika, które 29 września składano. Do ich składania zaangażowali się uczniowie przebywający na świetlicy, pracownicy obsługi, administracji i Grono Pedagogiczne. W skład wyposażenia apteczki wchodziły: maseczka do wdechów, koc termiczny, bandaż, rękawiczki, startery play, ulotki zielony zawrót głowy, ulotki Konwencja Praw Dziecka i ulotki AHA.

Od początku października uczniowie klas I – VI uczestniczyli w szkoleniach dotyczących udzielania I pomocy i resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

16 października odbyło się bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W projekcie uczestniczyło: 20 uczniów klasy III, 65 uczniów klas IV-VI oraz 5 nauczycieli. Łącznie w biciu rekordu brało udział 90 uczestników. Wszystkie te osoby otrzymały apteczki Małego Ratownika.

Koordynatorem akcji były panie: Hanna Kopeć i Joanna Pełka.