Od października 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, bierze udział w projekcie realizowanym w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – „Fonoholizm – hit czy kit? – skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego.”

Adresatami działań dydaktyczno – profilaktycznych są uczniowie klas IV – VI, nauczyciele oraz rodzice. Projekt stanowi nowoczesną formę wskazania młodym ludziom jak racjonalnie korzystać z telefonu komórkowego oraz jak zapobiegać niekontrolowanemu ich używaniu poprzez odnalezienie alternatywy – w aktywnym trybie spędzania czasu wolnego. Organizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb.

Pracownicy PPP-P w Piotrkowie Tryb. odwiedzili sulejowską placówkę 12 listopada, przeprowadzając zajęcia profilaktyczne w klasach IV –VI, udzielili porad  i wskazówek  zainteresowanym rodzicom i opiekunom. Wyłoniono laureatów szkolnego etapu konkursu plastycznego „Fonoholizm – hit czy kit?” :

Dominika Szczęsna – I miejsce

Jakub Kiełtyk – II miejsce

Amelia Wroniszewska – III miejsce

Gratulujemy laureatom!