Gmina Sulejów zamierza aplikować o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (środki Unii Europejskiej) na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.

Pierwszym etapem przygotowań jest badanie czy mieszkańcy naszej Gminy są chętni do udziału w programie. Jeśli badanie potwierdzi zainteresowanie mieszkańców odbędą się spotkania dla mieszkańców oraz Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do Marszalka Województwa Łódzkiego o przyznanie dotacji.

Przyznanie dotacji zależy od pozytywnej oceny komisji konkursowej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Kto może wziąć udział w programie:

  • osoba zamieszkała na terenie Gminy Sulejów, która jest właścicielem nieruchomości (dom musi mieć uregulowany status własnościowy),
  • instalacje mogą być wykorzystane tylko na potrzeby gospodarstwa domowego (nie działalności gospodarczej, w domu może być prowadzona działalność jednak instalacja będzie wydzielona – jeśli jest taka możliwość tylko na prywatne potrzeby mieszkańców),
  • dom musi być oddany do użytku lub będzie oddany do użytku do końca 2017 roku (konieczne oświadczenie),
  • przez 6 lat od instalacji zamontowane urządzenia będą własnością Gminy Sulejów, mieszkaniec nie może ich zbyć, zdemontować itp. Przy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić cesja umowy z Gminą na nowego właściciela budynku. Po 6 latach będą przekazane mieszkańcom.

Wysokość dotacji:

  • wysokość dotacji wynosi max 85% kosztów netto instalacji,
  • wkład własny mieszkańca wynosi 15% kosztów netto instalacji i podatek VAT (8% VAT – jeśli instalacja jest posadowiona w domu, na domu, na dachu obiektu mieszkalnego o powierzchni użytkowej mniejszej niż 300m2, 23% VAT – jeśli instalacja jest posadowiona na gruncie, na innym budynku lub na budynku większym niż 300m2 powierzchni użytkowej,
  • W dalszej części znajdują się przykładowe obliczenia,
  • UWAGA! Instalacje są zaproponowane przez Gminę na podstawie wytycznych programu i wskazań projektanta. Przetarg na instalacje jest ogłaszany przez Gminę (mieszkańcy samodzielnie nie zakupują sprzętu).

Ogniwa fotowoltaiczne są wysokosprawnym urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można następnie wykorzystać.

Nowa (podpisana ustawa) wprowadza możliwość bilansowania wprowadzonej energii do sieci dla instalacji do 10 kW w stosunku 1 : 0,8. Wymieniamy się więc siecią energią i płacimy różnice do zakładu energetycznego. Zasady programu zakazują nad produkcji energii. Bilansowanie odbywa się w okresie rocznym.

Przy założonej dotacji zwrot zaangażowanych środków finansowych mieszkańca nastąpi po okresie około 5-6 lat.

DEKLARACJA WSTĘPNA

  • DEKLARACJA WSTEPNA