Stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń” zaprasza na II edycję konkursu fotograficznego
” GMINA SULEJÓW W UJĘCIACH”

Tegoroczna edycja będzie  poszerzona o prezentacje dzieł również z innych dziedzin
sztuki tj. : rzeźba, malarstwo, sztuka użytkowa, różnego rodzaju sztuka wykonana
dowolna techniką.

- konkurs_fotograficzny.jpg

,,Regulamin Konkursu Foto”

Zapraszamy do konkursu.