Dzięki staraniom Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego już w najbliższy piątek 6 maja w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie przy ul. Władysława Jagiełły 1 odbędzie się Walne Zgromadzenie Gmin Cysterskich. Zaproszenia do Sulejowa otrzymało jedenastu wójtów, dwunastu burmistrzów oraz członkowie honorowi i wspierający. W porządku obrad min. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r. oraz przyjęcie budżetu na 2016 r.