Od 1 marca do końca maja 2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie brała udział w akcji „GORĄCZKA ZŁOTA”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Polski Czerwony Krzyż.

Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Ważnym celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom. W całej szkole poszczególne klasy od 0 do 6 gromadziły w swoich klasach monety. Daria Morawska – organizator  akcji na terenie szkoły, przeprowadziła zbiórkę groszy. Przez 3 miesiące  uczniowie skrzętnie opiekowali  się zbiórką grosików, do której licznie włączyli się uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. W sumie zebrano 76,45 kg monet  które w czerwcu 2016r.  zostały przekazane do PCK. W szkole odnośnie akcji „Gorączka złota” ogłoszono konkurs pt. „Klasa która zbierze najwięcej monet w kg w ciągu tygodnia nie będzie miała zadawanych prac domowych”. Zwycięzcą konkursu została obecna klasa 5a, której wychowawcą jest Grzegorz Ruciński. Mamy nadzieję, że udział w tego typu akcjach charytatywnych  stanie się  w SP1 w Sulejowie tradycją.

 Serdecznie dziękujemy uczniom i pracownikom szkoły za poparcie akcji.

  • kasa