Myśliwi z Koła Łowieckiego „Cyranka” przesłali nam harmonogram najbliższych polowań: