4 czerwca 2019 roku Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski wraz z pracownikami uczcili 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do parlamentu. Wszyscy odśpiewali hymn państwowy oddając cześć ludziom zaangażowanym w drogę do odzyskania suwerenności.

W powojennej Polsce wybory z 4 czerwca 1989 r., nazywane też kontraktowymi, były pierwszymi częściowo wolnymi do Sejmu i całkowicie wolnymi do przywróconego Senatu.

To, jak wybory zostały przeprowadzone i na jakich zasadach, uzgodniono w trakcie rozmów Okrągłego Stołu, w których uczestniczyli przedstawiciele opozycji (‚Solidarności’) i komunistów.

  • DSC_0136
  • DSC_0133
  • DSC_0135