W dniach 18-19 maja w Starym Sączu odbyła się pierwsza edycja forum Polska-Węgry, w którym udział wziął Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski. Spośród szeregu paneli dyskusyjnych o relacjach i współpracy polsko-węgierskiej, zorganizowane zostały warsztaty, których zadaniem była wymiana doświadczeń i transfer wiedzy na temat form i obszarów realnej współpracy pomiędzy krajami.

W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu pojawiły się ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki oraz biznesu, dyplomaci, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, a także eksperci z międzynarodowych ośrodków naukowych i analitycznych. Warto zaznaczyć, że gmina Sulejów od lat współpracuje z miastem Heves z Węgier, dlatego tak ważny był udział włodarza naszej gminy na tym spotkaniu.