W dniu 23.04.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody odbył się I Międzyszkolny Konkurs Znajomości Lektur. Konkurs był adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjum. Jego głównym celem było sprawdzenie przed egzaminem znajomości literatury przez młodzież. Ponadto konkurs miał na celu: uaktywnienie uczniów, motywowanie do samodoskonalenia, rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzbogacenie słownictwa czynnego, poszerzenie ogólnej wiedzy na temat pisarzy. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych (12 osób ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie i 11 osób ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulejowie). Zadania konkursowe obejmowały: test dotyczący znajomości treści wskazanych lektur, charakterystykę postaci literackich oraz znajomość skróconych biografii wybranych pisarzy. Po części konkursowej uczniowie miło spędzili czas, integrując się podczas słodkiego poczęstunku.

Wyniki konkursu: I miejsce: Agata Przewożnik (Włodzimierzów), II miejsce – Nina Wtorkowska (Włodzimierzów), Karolina Rudecka (Włodzimierzów), wyróżnienie – Szymon Lange (Sulejów). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki, natomiast zwycięzcy zostali dodatkowo nagrodzeni książkami.

Organizatorem konkursu była Renata Tymanowska ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie.

  • 20180418_103238
  • FOT42E0