Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie osiągnęli w roku 2015 wiele ogólnopolskich sukcesów we współzawodnictwie turystycznym. We wszystkich imprezach, w których wzięli udział zajmowali wysokie miejsca zarówno drużynowo, jak i indywidualnie.

III miejsce w XX Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu, I i II miejsce w XXII Ogólnopolskim Zlocie Ekologicznym „Bory Tucholskie 2015”, I, II i III miejsce w XVI Ogólnopolskim Pieszym Zlocie Turystycznym „Szlakiem Nadpilicznym” w Sulejowie i III miejsce w XXXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystycznej w Zakopanem.

Dzięki wyżej wymienionym osiągnięciom Szkoła Podstawowa Nr 2 zajęła II miejsce w województwie łódzkim we współzawodnictwie turystycznym dla Najlepszych Sekcji Turystycznych
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego za 2015 r. Gala odbyła się 19 grudnia 2015 r. w Łodzi
w siedzibie Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Na ten sukces wraz uczniami zapracowała nauczycielka wychowania fizycznego pani Marta Piasta.
Wszystkie wyjazdy uczniów z SP Nr 2 w Sulejowie były finansowane przez Urząd Miejski w Sulejowie.

 

 

  • IMG_0081
  • IMG_0089
  • IMG_0094