Opactwo Cystersów w Sulejowie zostanie w tym roku wzbogacone o kolejne 4 rzeźby. W ramach „II Pleneru Rzeźbiarskiego” zorganizowanego we Włodzimierzowie w Zielonym Gościńcu, Urząd Miejski w Sulejowie wraz z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM”, zaprosili 4 artystów do wykonania rzeźb. W plenerze udział wzięli: Jan Milczarek z Białej/ k. Sulejowa, Zdzisław Gotfryd z Brzezin, Mieczysław Woźniak z Malborka i Mariusz Migasiński z Piotrkowa Tryb. Artyści tematyką swoich prac nawiązali do epoki średniowiecza i wykonali prace przedstawiające:

  1. Świętą Jadwigę Królową Polski
  2. Króla Władysława Jagiełłę
  3. Maćko z Bogdańca
  4. Zbyszko z Bogdańca

Rzeźby będzie można podziwiać od 15 sierpnia 2018 r. przy Muzeum na Podklasztorzu.

  • 1 (1)
  • 1 (2)
  • 1 (18)
  • 1 (19)
  • 1 (25)
  • 1 (27)
  • 1 (29)