Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie uprzejmie informuje, że z dniem 16 lipca 2018 r. wprowadził indywidualne numery kont bankowych do opłacania zobowiązań za wodę i/lub kanalizację. Oznacza to, iż od dnia 1 października 2018 r. nie będzie możliwe opłacanie faktur na dotychczasowy numer konta. Aktualny numer konta znajduje się na każdej fakturze wystawionej przez inkasenta lub w kasie MZK.

Osoby korzystające w swoich bankach ze zleceń stałych uprzejmie prosimy o aktualizację numeru konta bankowego.