Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie miasta i gminy Sulejów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, istnieje możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy. << czytaj więcej >>

<< informacja >>

1.wniosek o szacowanie

2.oświadczenie nr 1

3.oswiadczenie nr 2

4. klauzula informacyjna