decyzja poparta prze Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Sulejów