INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS III GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY SULEJÓW

 

Burmistrz Sulejowa zawiadamia, że na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sulejów na dzień 03.04.2019 r.:

  1. a) w Szkole Podstawowej nr 1 im.Jana Pawła II w Sulejowie,
  2. b) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie,
  3. c) w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
  4. d) w Szkole Podstawowej w Uszczynie
  5. e) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii
  6. f) w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

 

nie ma przesłanek, aby egzaminy końcowe klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów nie odbyły się w zapowiedzianych terminach. Powołane komisje potwierdziły gotowość do przeprowadzenia ww. egzaminów. Zgodnie z powyższymi informacjami nauczyciele pracujący w wymienionych placówkach zapewnią odpowiednią obsadę w komisjach egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminów w zaplanowanych terminach. Jednocześnie Dyrektorzy powyższych szkół zapewniają Burmistrza Gminy, oraz wszystkich rodziców dzieci przystępujących do egzaminów końcowych, o pełnej gotowości do przeprowadzenia egzaminów w ustalonych terminach. Burmistrz życzy wszystkim ośmioklasistom oraz gimnazjalistom owocnego czasu przygotowań oraz powodzenia na egzaminach.