Stanowczo dementujemy nieprawdziwe pogłoski o rzekomym wprowadzeniu usługi wyżywienia dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie przez zewnętrzną usługę cateringu na rok szkolny 2018/2019.

Gmina Sulejów jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni i remont w budynku Przedszkola w Sulejowie”. W związku z niewyłonieniem wykonawcy wskutek pierwszej procedury zamówienia zadania publicznego przystępujemy do negocjacji z podmiotami mogącymi wykonać rzeczony remont.

Pragniemy poinformować, że w związku z powyższym istnieje możliwość wydłużenia prac remontowych na początek roku szkolnego, w związku  tym czasowo na okres ewentualnego wydłużenia czasu remontu i dokończenia prac remontowych rozważana jest możliwość  tymczasowego zastąpienia usług gastronomicznych kuchni przedszkola poprzez korzystanie z usług kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.