Niniejszym informuję, że w dniu 13 października 2015 roku w godzinach 6.00 – 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II.

Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania.

  1. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.
  2. Włączeniu będą podlegały syreny systemu wojewódzkiego na terenie wskazanego powiatu. Decyzję o uruchomieniu punktów alarmowych innych niż wchodzące w skład wojewódzkiego systemu podejmuje właściwy terenowo Szef Obrony Cywilnej.

Nie ma obowiązku uruchamiania innych niż wojewódzkie punktów alarmowych.

  1. Trening polegać będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny, informującego o ogłoszeniu alarmu

o treści: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań”.

Ponadto na sygnał przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyemitowany zostanie w czasie 3 minut sygnał ciągły będący zakończeniem (odwołaniem) treningu.

 

 

Sulejów, 12 października 2015 r.                  Burmistrz Sulejowa