Ulice, chodniki, ocena ujęcia wody czy nowe miejsca rekreacji – to tylko część z szeregu inwestycji prowadzonych przez Gminę Sulejów. To jednak nie koniec. Przygotowywane są kolejne przetargi i projekty, które poprawią komfort życia mieszkańców. Jakie prace dokładnie były, są i będą prowadzone?

 

Wybudowano odcinek drogi gminnej o długości 170 m.b. w Kolonii Witów. Ulica prowadzi w kierunku Przygłowa. Zadanie wykonał Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” za 184 019,81 zł. Prace zakończono 30.08.2019. Przebudowywana była również ul. Rolnicza w Uszczynie na 92 metrowym odcinku. Inwestycję również realizowała firma DUKT. Wartość zadania to 43 874,47 zł.

 

Kolejny projekt był wyjątkowo wyczekiwany przez mieszkańców Zalesic i Podkałku gdzie zrealizowano nowe miejsca do rekreacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac powstały dwie drewniane wiaty z betonowym utwardzeniem, które mieszkańcy mogą wykorzystywać m.in. do plenerowych imprez, tereny o trawiastej nawierzchni z piłkochwytami do rekreacji ruchowej. W Podkałku dodatkowo pojawił się sprzęt do koszykówki. – Inwestycja w tym miejscu była możliwa dzięki przekazaniu terenu przez PIOMĘ – tłumaczy burmistrz Wojciech Ostrowski. Dla najmłodszych mieszkańców, z myślą o ich bezpieczeństwie, wybudowano dwa ogrodzone place zabaw, a dla starszych zamontowano urządzenia fitness. Nie zabrakło oczywiście elementów małej architektury: ławek czy koszy. Zamontowano również dwie solarne lampy. Prace wykonywała firma Ogrody Floks za łączną kwotę 413 664,19 zł.- Mieszkańcy bardzo długo czekali na te miejsca. Powoli też przyzwyczają się, że mają takie tereny i mogą je fajnie wykorzystywać. Najbardziej zadowolone są oczywiście dzieci, a mieszkańcy Podkałku zrobili już nawet imprezę integracyjną – cieszy się burmistrz.

Kolejna zrealizowana inwestycja, niemniej ważna, bo wpływająca na bezpieczeństwo mieszkańców dotyczyła oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej w Uszczynie. Firma ELPROJECT POLSKA położyła linię kablową oświetlenia ulicznego o całkowitej długości 10278m oraz zamontowała 18 słupów. Wykonana została również skrzynka sterująca oświetleniem ulicznym. Wartość prac wyniosła 118 793,40 zł brutto. Wojciech Ostrowski przypomina, że jest to jedna z ważniejszych ulic w Uszczynie, odchodzą od niej boczne uliczki. Mieszkańcy czekali na to dwa lata, oświetlenie jest typu LED co nie zostaje bez wpływu na środowisko i trwałość inwestycji.

 

 

Obecnie Urząd prowadzi kolejne procedury przetargowe. Dotyczą one m.in. budowy chodnika w Poniatowie przy ul. Lipowej (etap I). W tym wypadku została już wybrana firma, która będzie prowadziła prace – DRÓG-BUD za 211 751,58 zł. Ma ona czas na wykonanie zadania do 16 grudnia tego roku – to bardzo uczęszczana droga przez pieszych – tłumaczy burmistrz – prowadzi do klasztoru, kościoła, w kierunku cmentarza. Zarówno droga jak i chodnik należą do powiatu, ale gmina na I etap przekazała własne środki, mamy nadzieje, że kolejna część będzie już realizowana pół na pół z powiatem. Jeżeli powiat nie pomoże, będziemy ten remont robić dłużej – dodaje włodarz gminy. Chodnik wraz z odwodnieniem ma również powstać w Barkowicach. 8 października gmina ogłosiła przetarg nieograniczony. Zakres prac remontowych obejmuje: budowę chodnika lewostronnego z kostki betonowej na odcinku  685,81 m, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej w ciągu chodnika, regulację i umocnienie istniejącego rowu, remont istniejącego przepustu pod drogą, remont istniejącego przepustu pod zjazdem w rowie przydrożnym oraz wykonanie studni chłonnych i tuneli rozsączających. Wybrany wykonawca będzie miał czas na wykonanie prac do 30 czerwca 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to niezwykle droga inwestycja, bo jej koszt będzie sięgał około pół miliona zł, niemniej trzeba ją zrealizować.

 

8 października ogłoszono również przetarg na przebudowę ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem. Powstać ma nowa nawierzchnia ścieralna, rów przydrożny, przebudowany zostanie przepust. Niebawem poznamy wykonawcę, będzie on miał czas na realizację zadania do 16 grudnia tego roku. – Po dużych ulewach, zalewanych było kilka domów, musimy zrobić odwodnienie i cieszę się, że to już się dzieje – mówi Wojciech Ostrowski.

 

Kolejną istotną inwestycją, zwłaszcza dla naszych dzieci, jest budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na to zadanie ogłoszono przetarg 17 października. Wykonawcę poznamy w grudniu. Jak mówi burmistrz ten łącznik jest bardzo ważny. – Były z tym problemy – ustalenia, procedury trwały dwa lata, niemniej mamy to już za sobą i mam nadzieje, że w tym roku wbijemy pierwszą łopatę – tłumaczy. Mamy też nadzieję, że uda się nam wymienić terenami z Lasami Państwowymi i będziemy mogli przy szkole stworzyć boisko i parking. Część lasu będziemy wykorzystywać do edukacji ekologicznej – wyjaśnia włodarz.

 

Niemniej ważne prace dotyczyły wykonania opracowania oceny możliwości budowy ujęcia wody podziemnej w zachodniej części Gminy Sulejów. Jest to temat bardzo istotny i umożliwiający kolejne kroki w drodze do rozwiązania problemu występującego okresowo braku wody w niektórych częściach Gminy Sulejów. Ocenę wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy za 8 610,00 zł brutto. Gmina ma wstępną zgodę na pompowanie wody z dwóch odwiertów o głębokości ok. 360m. Jeden odwiert znajduje się na terenie Lasów Państwowych za OSP, drugi na terenie prywatnym przy ul. Rolniczej w Uszczynie. Po wypłukaniu odwiertów, będzie wiadomo jaka jest jakość wody i dopiero wtedy będzie można podjąć decyzję o budowie
ujęcia – Zrobimy absolutnie wszystko by wybudować to ujęcie, bez względu na to, czy dostaniemy dotację na te inwestycję czy nie – podkreśla burmistrz Wojciech Ostrowski.  Według Państwowego Instytutu Geologicznego należy spodziewać się złoża o wydajności do 500m3 na godzinę (szacowane zapotrzebowanie zachodniej części gminy Sulejów to około 100m3/godz.).

 


Chodnik ul. Lipowa

 

Poniatów, ul. Rolnicza. Czy tu jest woda?