Jak Feniks z popiołów…”

W latach II wojny światowej Sulejów poniósł ogromne straty. Z ludności liczącej w 1939 r. ok. 7.500 osób, spis w 1946 r. wykazał zaledwie 4.329 mieszkańców. Całkowicie z pejzażu miasta zniknęły mniejszości – żydowska licząca przed wojną 2.352 osoby i niemiecka – 111 osób. Zabudowa miasta ucierpiała w blisko 80 %. Całkowite zniszczenia oszacowano w 1946 r. na kwotę 970.000 zł. Zrujnowane zostały 491 budynki mieszkalne, 484 gospodarcze, synagoga, Magistrat, łaźnia miejska i most kolejowy. Spłonęły wszystkie tartaki – J. Wajntrauba przy ul. Koneckiej 40, J. Krajtmana przy ul. Błonie, G. Wintera i A. Goldbluma przy ul. Koneckiej 29, M. Goldbluma i Wajntrauba przy ul. Błonie oraz tartak A. Skoczka przy ul. Piotrkowskiej. Unieruchomione były wapienniki, całkowicie zdewastowane szkoły, elektrownia i budynki Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego (tzw „syndykat”).

Nowa władza na fotel burmistrza Sulejowa desygnowała kolejno Lucjana Rudnickiego, S. W. Szczegielskiego i Mariana Młudzika. Zapoczątkowali oni odbudowę majątku komunalnego z wojennych zniszczeń. W 1945 r. uruchomiono szkoły, elektrownię, masarnię i wapienniki, w następnym roku wytwórnię piwa i wód gazowanych. W 1949 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Drzewną, ruszyła też piekarnia w budynku OSP.

Krzysztof Bojarczuk.

 

SULEJÓW 1970. - panorama z Góry Klasztornej - podpis

W 1950 r. oddano do użytku nowy most drogowy na Pilicy. Przy okazji zmieniono zupełnie układ komunikacyjny centrum Sulejowa i wybudowano widoczną na zdjęciu bibliotekę miejską. Widok z Góry Klasztornej ok. 1970 r.

 

SULEJÓW 2005 - siedziba GSSCh - podpis

Jednym z inicjatorów powojennych zmian w Sulejowie była założona w 1940 r. Spółdzielnia Spożywców „Pomoc” przekształcona w 1948 r. w Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Kolejno kierowali nią Czesław Czyż, Czesław Tymanowski, Władysław Sokołowski i Stefan Kwiatkowski. Na zdjęciu siedziba spółdzielni przy ul. Koneckiej 7.

 

  • SULEJÓW 1970. - panorama z Góry Klasztornej - podpis
  • SULEJÓW 2005 - siedziba GSSCh - podpis