Jednostki OSP z Sulejowa i Przygłowa wyróżnione.

29 stycznia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność Komendy Miejskiej PSP oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W naradzie uczestniczyli min.: zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Mariusz Konieczny, Prezydent miasta Piotrkowa Krzysztof Chojniak, Starosta piotrkowski Stanisław Cubała, kapelan strażaków powiatu piotrkowskiego Ksiądz Prałat Grzegorz Gogol, przedstawiciele służb mundurowych, burmistrzowie i wójtowie.

Naradę wspólnie poprowadzili komendant miejski PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Włodzimierz Kapiec oraz prezes ZOP ZOSP nadbrygadier w st. spoczynku Tadeusz Karcz. W trakcie narady podsumowano podjęte działania i przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na terenie powiatów, oceniono funkcjonowanie jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, analizie poddano również rodzaj, charakter  i ilość zdarzeń. Podziękowano samorządowcom i osobom wspierającym działalność Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Przedstawiono i podsumowano działalność operacyjną jednostek KSRG OSP. Za wzorową działalność operacyjną wyróżniono trzy jednostki OSP Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z czego 2 jednostki z gminy Sulejów tj. z OSP Sulejowa i Przygłowa oraz Moszczenicy. Wyróżniono również druha Bartłomieja Kolasińskiego z OSP Przygłów, który został laureatem konkursu wojewódzkiego „Najlepszy Policjant i Strażak województwa łódzkiego w 2015 roku”, w kategorii najlepszy druh. Na zakończenie zaprezentowano nowy sprzęt ratowniczy przekazany w ubiegłym roku przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł, tj.: samochód ciężki ratownictwa chemiczno – ekologicznego, średni samochód ratownictwa wodnego, nośnik kontenerowy, kontener przeciwpowodziowy, pojazd amfibia ARGO 750.

Serdeczne gratulacje.

 

  • DSC_1004
  • DSC_1005
  • DSC_1006
  • DSC_1009
  • DSC_1010