Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, wpisano inwestycję dotyczącą udrożnienia partii cofkowej rzeki Pilicy w Sulejowie, jako inwestycję strategiczną.

Władze Sulejowa w ciągu ostatnich 2 lat bardzo intensywnie zabiegały o poważne traktowanie problemów przeciwpowodziowych gminy. Braliśmy udział w większości konsultacji, monitorowaliśmy prace we wszystkich służbach odpowiedzialnych za skandaliczny stan utrzymania rzeki. Krokiem milowym jest wpisanie naszej inwestycji na 52 miejscu wśród inwestycji strategicznych (str 170 planu).

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.223.0001841,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-planu-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-dla-obszaru-dorzecza-wisly.html

Rada Ministrów potraktowała poważnie głos Gminy Sulejów. W procesie tym szczególnie wspierał nas Wojewoda Łódzki, któremu dziś bardzo dziękujemy. Lista osób zaangażowanych we wspieranie Gminy Sulejów jest długa dlatego, dziękujemy wszystkim Państwu!