Rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Jak wygląda sytuacja sulejowskich placówek oświatowych? Co udało się zrealizować w czasie wakacji? Jakie środki unijne zostaną wykorzystane w tym roku szkolnym? Te pytania zadaliśmy dyrektorowi Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Panu Michałowi Kieszkowskiemu.

 

Co udało się zrealizować w okresie wakacyjnym?

Projekty sfinansowane przez Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych:

– doposażono boiska piaszczyste do gry w piłkę plażową w bramki z siatkami wraz z całym osprzętem,

– dokonano konserwacji siatek ogrodzeniowych na „orliku”,

– dobudowano pomieszczenia gospodarcze przy boisku,

SP nr 1 w Sulejowie

– powiększony został plac zabaw oraz powstała nowa nawierzchnia na jego obrzeżach, dosiano trawę, zamontowano nowe rury odprowadzające wodę (osuszono teren)

Gimnazjum w Sulejowie

– dokonano generalnego remontu szatni (za około 30.000zł) na poziomie -1; od nowego roku szkolnego będzie ona obsługiwana przez szatniarza.

Przedszkole w Sulejowie (z inwestycji gminnych):

– dokonano remontu pomieszczeń sanitarnych, głównie łazienki na górze i na dole.

Przedszkole w Przygłowie:

– W kuchni zamieniono kuchenkę węglową na gazową, zakupiono meble kuchenne, wyłożono płytki na podłodze i ścianach, zakupiono zmywarko-wyparzarkę (fundusz sołecki).

SP w Uszczynie:

-wyremontowano łazienkę na górze i na dole (wykonanie usługi z funduszy własnych, materiały sfinansowane przez stowarzyszenie działające przy szkole)

SP w Przygłowie:

– wykonany został generalny remont sali komputerowej poprzez przesunięcie ściany nośnej, przez co sala została znacznie zwiększona. Dodatkowo wymieniono instalacje komputerowe z funduszy unijnych, zabezpieczono salkę od zewnątrz montując kraty w oknach.

Jakie zmiany czekają nas od 1 września w placówkach oświatowych w Mieście i Gminie Sulejów?

– czas pracy przedszkoli publicznych (w Sulejowie, Przygłowie i Poniatowie) zostanie wydłużony od godz 6.00 do 17.00 (poprzednie godziny urzędowania: 6.30-16.30)

– do końca września między godziną 7.30 a 8.15 na ulicach: Konecka i Opoczyńska, a także w Łęcznie i Przygłowie zostanie zatrudniona osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie dzieci przez pasy,

– przy SP w Łęcznie zostanie uruchomiony bus, który będzie transportował dzieci spoza Łęczna do szkoły na godzinę 8.00, niezależnie od kilometrów,

– dowóz najmłodszych do szkoły zorganizuje również SP nr 1 w Sulejowie, dla maluchów mieszkających za Pilicą w zachodniej części Sulejowa,

– włodarze odpowiedzialni za szkolnictwo w naszej gminie szykują projekt stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Jakie środki unijne uda się wdrożyć w najbliższym czasie?

1 lipca 2016r. został przyjęty 2-letni projekt unijny pod nazwą: Uczę się i nauczam – wsparcie uczniów i nauczycieli szkół publicznych w gminie Sulejów. (dofinansowanie dotyczy 5 szkół: SP nr 1, SP w Przygłowie, SP w Witowie oraz Gimnazjum w Sulejowie i w Przygłowie). Do projektu mogły przystąpić szkoły, które ze sprawdzianu 6-klasisty oraz egzaminu gimnazjalnego osiągnęły wynik niższy niż średnia wojewódzka). Kwota dofinansowania to 741.809,33zł + 7,15% wkładu własnego w wysokości 57.096,70zł. Wkład własny będzie finansował doskonalenie nauczycieli. Z funduszy unijnych kwota 229.455,52zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu potrzebnego do nauki biologii. Pozostała część unijnego dofinansowania przeznaczona zostanie na 4 wycieczki krajoznawcze zgodne z tematyką zajęć w szkole, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, logopedii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty zajęciowe, gimnastykę korekcyjną. Ponadto dofinansowanie obejmuje zajęcia z historii, geografii, biologii, fizyki, psychologii i języka niemieckiego.

Oprócz tego szkoły otrzymają wsparcie materialne w postaci pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych.

Liczba dzieci uczęszczających do publicznych placówek oświatowych w naszej gminie wynosi 1847, a w placówkach niepublicznych 217. (dane z 31 marca 2016r). 1 września 2016r. w szkołach zarówno publicznych jak i niepublicznych, pierwszy dzwonek usłyszało około 100 dzieci klas pierwszych.

W naszej gminie funkcjonuje:

– 6 szkół podstawowych,

– 2 gimnazja,

– 3 przedszkola

oraz:

– 1 niepubliczna SP,

– 3 niepubliczne przedszkola.

 

  • boisko SP1
  • boisko SP1 (1)
  • SP1 główne zdjęcie (1)
  • przedszkole
  • szatnia SP1
  • szatnia SP1 (2)