Imponujący jubileusz 70 lat małżeństwa państwa Genowefy i Jana Rudzkich z Barkowic.

W sobotę 1 lipca 2017r., w kościele rzymskokatolickim Parafii NMP Królowej Polski we Włodzimierzowie na mszy dziękczynnej, Dostojni Jubilaci dziękowali Bogu i sobie za wielki dar wspólnie przeżytych lat.

Przedstawiciele władz samorządowych Zastępca Burmistrza Dorota Jankowska oraz Radny Rady Miejskiej w Sulejowie Sławomir Szczur, złożyli gratulacje oraz życzenia wręczając bukiet kwiatów, dyplom oraz okolicznościowy prezent.

Kamienne gody, czyli 70-lecie pożycia małżeńskiego to piękny jubileusz. Gratulujemy i życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości.

  • A__5AD9
  • A__007C
  • A__A6C7
  • A__D9EB