Stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń” z okazji 3 lat swojej działalności, przy współpracy z Pocztą Polską, wydało kartkę pocztową, na której znalazły się zdjęcia nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego, przeprowadzonego również przez Stowarzyszenie, pn. „Fotografie wyjątkowych miejsc Sulejowa i okolic”. Nagrodzone prace to: baszta opacka cysterskiego zespołu klasztornego w Sulejowie autorstwa Pani Bożeny Gęgotek, leśna osada edukacyjna w Kole Pana Przemysława Skrobka oraz przystań w Bronisławowie Pana Mariusz Mendrzyckiego. Kartkę pocztową  można nabyć w urzędach pocztowych w Sulejowie i Piotrkowie Trybunalskim.