Uchwałą Nr B/32/5/2016 z dnia 12 lipca 2016r Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zdecydował o wycofaniu Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowanego w ramach programu KAWKA”.

W/w program ma zostać zastąpiony innym program priorytetowym, w którym dofinansowanie będzie oparte na preferencyjnych pożyczkach.

Gmina Sulejów informuje osoby, które złożyły deklaracje udziału w programie priorytetowym pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowanym w ramach programu KAWKA” o braku środków dotacyjnych na ten cel.

Jednocześnie WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozpoczęto prace nad programem z zakresu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, którego ostatecznymi beneficjentami będą osoby fizyczne. Program będzie realizowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi poprzez jednostki samorządu terytorialnego. Zakłada się, iż w pierwszej kolejności z Programu będą mogły skorzystać osoby, które zadeklarowały udział w programie KAWKA.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po zakończeniu prac nad w/w programem na przełomie III i IV kwartału br.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz pozostali beneficjenci (z wyłączeniem osób fizycznych) mogą ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu likwidacji niskiej emisji zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.