W ramach projektu grantowego dotyczącego kultywowania tradycji lokalnych, który realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Sulejów dla Pokoleń wsparło Koła Gospodyń Wiejskich z Kurnędza, Krzewin i Łęczna poprzez zakup elementów strojów ludowych.

 

Uroczyste przekazanie strojów dla Pań odbyło się w remizie w Kurnędzu. Jak zapewniają członkowie stowarzyszenia oraz Panie z kół gospodyń, projekt to dopiero początek współpracy między tymi organizacjami.