AKTUALIZACJA: PROTEST ODWOŁANY

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 408z późn. zm.) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
zawiadamia, że w dniu 13.12.2018 r. zamierza zorganizować  zgromadzenie  publiczne   w  postaci   zajęcia   części   pasa  drogowego w miejscowości Przygłów, gm. Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Celem zgromadzenia jest protest przeciwko trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej. Zgromadzenie rozpocznie się około godz. 10:00 w miejscowości Przygłów.

Przewidziany czas jej trwania: około 7 godzin z możliwością przedłużenia.

Po tym czasie nastąpi rozwiązanie zgromadzenia i rozejście się osób biorących w nim udział. Przewidziana liczba uczestników zgromadzenia około 300 osób.