To forma wsparcia, z której mogą skorzystać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
 
Pierwotnie bezrobotni mieli rozpocząć pracę już w kwietniu, ale w związku pandemią koronawirusa musieli poczekać do maja.
 
W ramach umowy podpisanej pomiędzy burmistrzem Sulejowa a pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, do prac przystąpiło 10 osób. Każda z nich będzie pracować przez 40 godzin miesięcznie. Są to głównie prace porządkowe na terenie miasta i gminy Sulejów oraz pomoc w pracach wykonywanych na terenach szkół znajdujących się w naszej gminie. Projekt zakończy się 10 lipca 2020 r.