W Urzędzie Miejskim w Sulejowie, 14 lutego br., Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski spotkał się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Było to już kolejne spotkanie dotyczące przebiegu drogi powiatowej 1502E – ul. Taraszczyńskiej w Sulejowie. W czasie rozmów w obecności projektanta omówiono koncepcję przebudowy ul. Taraszczyńskiej pod kątem parametrów technicznych oraz odwodnienia tej drogi.

Przebudowa drogi jest niezbędna ze względu na jej zły stan techniczny. O tę inwestycję zabiegali radni gminni i powiatowi tej i poprzedniej kadencji, jak również Burmistrz Wojciech Ostrowski. Dokumentacja musi być ukończona do 1 września br.. Wtedy złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zewnętrzne budowy drogi. Niepokoi jedynie fakt, że wymieniona wyżej inwestycja musi być uzgodniona z RZGW Warszawa i RDOŚ w Łodzi, co może przesunąć termin realizacji projektu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, radni powiatu: Zbigniew Sarlej, Tomasz Michalczyk, Mariusz Stobiecki, przedstawiciel  UM  w Sulejowie Jarosław Miller, projektant Grzegorz Rudzki, dyrektor ZDP Zbigniew Starosta, specjalista ZDP Monika Cisowska oraz projektant kanalizacji deszczowej Bogdan Adamus.

  • DSC_0782
  • DSC_0786
  • DSC_0784