19 czerwca 2019r. Gmina Sulejów podpisała umowę z Województwem Łódzkim dotyczącą pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zrealizowano zadanie pod nazwą:

„Remont kuchni i zakup wyposażenia kuchni w budynku remizy strażackiej w Kurnędzu”.

Wysokość dotacji wyniosła 10 000zł.

W ramach projektu zakupiono materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu kuchni, nowe urządzenia AGD oraz niezbędne wyposażenie kuchenne . Prace były wykonane wyłącznie przez społeczność sołectwa Kurnędz tj. mieszkańców oraz druhów z jednostki OSP w Kurnędzu. W ramach realizacji zadania wykonano demontaż starych urządzeń, zerwano stare tynki, wykonano prace budowlane polegające na naprawie i wyrównaniu ścian, malowaniu pomieszczenia. Ponadto zamontowano nowe urządzenia AGD niezbędne do funkcjonowania kuchni. Nowa i funkcjonalna kuchnia została oddana do użytku w listopadzie 2019 r.

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”