KOLONIE DLA DZIECI

Miło nam poinformować, że w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników prowadzona przez nas Fundacja Art of Living Polska otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci rolników.

Kolonie odbędą się w dniach 23.06 – 3.07 w Centrum Promocji Zdrowia, Taraska 19A, Aleksandrów (ośrodek znajduje się 5 km. od Sulejowa).

Wiek dzieci: 8 – 13 lat

Dofinansowanie z FSUSR wynosi 750 zł na jedno dziecko. Koszt kolonii to 1650 zł, po uwzględnieniu dotacji do zapłaty pozostaje 900 zł. Dzięki dofinansowaniu z programu Podaruj Wakacje Dzieciom istnieje możliwość dalszego dofinansowania dzieci.

Dofinansowane mogą zostać tylko dzieci, których choć jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS (lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS), ale co ważne w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie).

Kolonie w Centrum Promocji Zdrowia organizujemy od ponad 15 lat. Przez dzieci, rodziców, jak również liczne kontrole oceniane są bardzo wysoko, we wszystkich aspektach (program, opieka, organizacja, atrakcje, itp.). Unikalny program Art Excel dla dzieci w wieku 8-13 lat realizowany w czasie kolonii w Tarasce kształtuje w dzieciach bezcenne umiejętności, takie jak:

  1. naturalną pewność siebie,
  2. odporność na stres,
  3. poprawę efektywności uczenia się,
  4. łatwość nawiązywania nowych znajomości,
  5. umiejętność pracy w grupie,
  6. odwagę w dążeniu do swoich celów.Dzieci i młodzież realizują elementy programu poprzez inspirujące ćwiczenia, kreatywną zabawę, przekraczają swoje ograniczenia w przyjaznej i pełnej wsparcia atmosferze, wydobywając i rozwijając swoje talenty.
  7. W czasie kolonii duży nacisk kładziemy na profilaktykę uzależnień, prowadzoną w formie przystępnej dla dzieci i głęboko zapadającej w pamięci. Nie tylko pokazujemy dzieciom negatywne skutki uzależnień, ale przede wszystkim uczymy jak być silnym, pewnym siebie, kreatywnym młodym człowiekiem, któremu używki nie są potrzebne. Dzieci uczą się również brania odpowiedzialności za siebie i innych, stając się w swoich środowiskach liderami promującymi zdrowy, wolny od uzależnień styl życia.
  8. Nie tylko uczą się radzenia sobie z krytyką i presją rówieśników, ale również kształtują w sobie cenne w dzisiejszym życiu umiejętności liderskie.

Więcej informacji nt. programu kolonii:

http://www.centrumtaraska.pl/excel10.php

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 44 756 90 18, 509 861 666,

email: kontakt@centrumtaraska.pl

Z poważaniem

Monika Marcula

tel. 604 551 418