Po raz kolejny rusza w region „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2018″ – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego.
Celem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzać w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. W czwartek, 21 czerwca w Łodzi, miało miejsce podpisanie umów między Łódzkim Domem Kultury a wybranymi ośrodkami z terenu naszego województwa. Ze strony organizatorów projektu, w podpisaniu umowy uczestniczyli: Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Jacek Sokalski, Z-ca Dyrektora Monika Matusiewicz oraz Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski.  Po raz trzeci w projekcie bierze udział Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie. Aż osiemdziesiąt dzieciaków z naszej gminy będzie brało udział w zajęciach,warsztatach i wycieczkach organizowanych w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2018″. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego.

 • 1364
 • 1365
 • 1376
 • 1399
 • sdr
 • sdr
 • 1587
 • 1392
 • 1405
 • 1383
 • 1427
 • 1433
 • 1449
 • 1459
 • 1464
 • 1492
 • 1506
 • 1525
 • 1532
 • 1534
 • 1539
 • 1544
 • 1548
 • 1551
 • 1566
 • 1576
 • 1598