Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim przesyła komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017.

Zachęcamy do wspólnego działania w akcji społecznej polegającej na podniesieniu świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominach i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem.

1

2