W dniu 15 maja 2019 roku upływa termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok – bez sankcji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2019 poprzez aplikację eWniosekPlus bez zbędnej zwłoki.

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w  wysokości 1% należnej kwoty płatności.