W związku z występującym zagrożeniem koronawirusem, osoby pobierające świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie proszone są o niezwłoczne dostarczenie numeru konta bankowego, na które będą wypłacane świadczenia.

W przypadku konieczności zamknięcia kasy jedyną formą wypłaty świadczeń będzie przelew bankowy.