KOMUNIKAT

W związku z informacjami zgłaszanymi przez jednostki Straży Pożarnej, Urząd Miejski w Sulejowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie cięć pielęgnacyjnych gałęzi drzew rosnących na prywatnych posesjach, które wchodzą w obszar dróg gminnych. Gałęzie wystające na drogi publiczne utrudniają przeprowadzanie akcji ratunkowych.